Workshop Socratisch Gesprek op de Young Talent Day | STOWA

Afgelopen voorjaar waren we bij de Young Talent Day georganiseerd door de STOWA. Naar aanleiding van ons bezoek schreven zij een leuk verslag.

Lees hier het verslag van de workshop:

Als nieuweling in de watersector slik je misschien wel eens een vraag in omdat je het gevoel hebt dat je het antwoord zou moeten weten. Socrates ging er juist prat op dat hij niets wist. Hij stelde talloze vragen met de bedoeling om zijn gesprekspartner nieuwe inzichten te laten ontdekken. De vragen waarvan jij misschien vreest dat ze te onwetend, onbevangen of kritisch zijn, kunnen je gesprekspartner dus juist wijzer maken, bleek uit de workshop van filosoof Tiare van Paridon.

Het is wel een kunst om je vragen op de juiste manier te brengen. Socrates had dit nog niet helemaal in de vingers; hij kreeg de gifbeker toegediend omdat hij te veel ongemakkelijke vragen stelde. De deelnemers aan de workshop lieten zich hierdoor niet weerhouden en onderwierpen elkaar aan een vragenvuur. Een goede exercitie om het ongemak van vragen stellen te overwinnen en vooral te blijven doorvragen.

Een paar handvatten voor een socratisch gesprek. Stel je oordeel uit. Ook als je het met de spreker eens bent. Slik je commentaar in! Vraag naar feiten. Begin een gesprek met vragen die beginnen met wat, wanneer, met wie, etc. Luister naar woorden. Zijn er belangrijke woorden die vaker terugkomen in de antwoorden? Vraag wat die betekenen voor je gesprekspartner. En tot slot: stel je empathie uit. Tonen en ontvangen van begrip is fijn, maar vaak vul je hiermee ook iets voor je gesprekspartner in. Beter dan ‘ik begrijp dat dit moeilijk voor je is’, kan zijn ‘hoe ervaar je dit?’

Een reactie na afloop:

Erinke, werkzaam bij een drinkwaterbedrijf: “Deze workshop geeft mij een steuntje in de rug om mij niet in te houden, en wél mijn vragen te stellen. Ook de ‘domme’ of de moeilijke. We gebruiken in de sector soms containerbegrippen die lege hulzen zijn. Door goed te blijven doorvragen, ontdek je wat iemand precies bedoelt.”

Wil je ook een workshop voor je organisatie? Neem dan contact op met Tiare van Paridon, tiare@hetsocratischgesprek.nl

Scroll naar boven