Wat is mijn verantwoordelijkheid als leider?

Wagenmenner.closeVaak is je verantwoordelijkheid als leider helemaal niet duidelijk. Ondanks geschreven regels en afspraken komt de beslissing hoe te handelen toch vaak neer op jouw persoonlijke inschattingsvermogen. Hoe weet je wat goed is? Socratisch gesprek. Wat is mijn verantwoordelijkheid als leider?

Scroll naar boven