Basisvaardigheden socratisch gesprek – certificaat – 1 dag

Deze ééndaagse wordt één of twee maal per maand gehouden. U maakt kennis met Socrates’ gesprekshouding, de socratische manier van vragenstellen en luisteren en met de structuur van het socratisch gesprek. U gaat zelf in oefeningen aan de slag om het uitstellen van oordelen en socratisch vragenstellen onder de knie te krijgen. Daarnaast voeren we gezamenlijk één of meerdere  volledige socratische gesprekken.

De cursus

 • Een ééndagscursus die maandelijks wordt gehouden.
 • Van 10.00 tot 16.30 uur (inloop 09.30 uur)
 • In Huize Frankendael, Middenweg 72, Amsterdam
 • Dit is een kennismaking met het socratisch gesprek, met de nadruk op oefening en feedback op uw wijze van luisteren en vragenstellen.
 • Vooraf wordt een Inleiding tot het socratisch gesprek toegezonden van 2 pagina’s. Bestudering daarvan vraagt ca. 15 minuten.
 • Tijdens de cursus wordt gewerkt met een door Het Socratisch Gesprek ontwikkelde Handleiding© waarmee u de stappen van het socratisch gesprek kunt volgen, oefeningen op schrift kunt stellen en eigen notities toevoegen.
 • U kunt zich inschrijven via de agenda.

Socratische vaardigheden zijn onder meer

 • Geen áánnames doen over wat anderen bedoelen.
 • Rust inbouwen, oordeel uitstellen en gericht vragen stellen.
 • Mening vormen op basis van een ervaring in plaats van een denkbeeld.
 • Je leren verplaatsen in elkaars situatie.
 • Letterlijk en non-empathisch luisteren.
 • Met argumenten aansluiten op wat de ander werkelijk zegt.

Verdere praktische details

Voor wie: Voor leidinggevenden, managers, docenten, projectleiders, trainers, adviseurs, programmaleiders, beleidsmedewerkers, professionals en iedereen die interesse heeft in het verbeteren van zijn of haar spreken, denken en luisteren. Ervaring met het socratisch gesprek is niet vereist.Voor de cursussen van Het Socratisch Gesprek is geen filosofische vooropleiding vereist.
De indeling van de dag:
 • De basisprincipes van de socratische gespreksbenadering
 • Feedback op uw wijze van luisteren, vragenstellen en formuleren.
 • De stappen van het socratisch gesprek
 • We voeren een socratisch groepsgesprek
 • Het gebruik van de socratische benadering in uw eigen praktijk.
Locatie: Huize Frankendael, Middenweg 72, Amsterdam
Prijsindicatie: € 325,-  per persoon, inclusief lunch, koffie en thee.

Vrijgesteld van BTW vanwege CRKBO registratie.

Groepsgrootte: maximaal 6 personen.
Bijzonderheden: Studiemateriaal wordt u van tevoren toegestuurd.
Resultaat: U krijgt inzicht in hoe u de socratische gespreksbenadering kunt toepassen in uw eigen werkpraktijk. U heeft op deze dag een aantal gespreksinstrumenten verzameld die bijdragen aan uw communicatie, informatieverwerving, argumentatie en gesprekshouding.

U ontvangt het basiscertificaat socratisch gesprek.

Ervaringen van cursisten

“Je krijgt inzicht in hoe een gesprek te voeren zonder vooraf een oordeel te hebben. Dat is nog niet zo gemakkelijk in de praktijk.” 

Jolanda Stevens,  manager IT

“Ik heb veel aan de cursus gehad. Ik vind deze methode heel geschikt om in gesprek gaan over ethische kwesties, gelijkheid tussen deelnemers creëren in gesprekken.”

Linda Nijholt,  persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg

“De cursus socratische basisvaardigheden helpt je een begin te maken met een andere gesprekshouding. Je wordt je meer bewust van je impliciete oordelen en eigen interpretaties. Lekker achterover leunen lukt niet. Marlou geeft voortdurend feedback over je manier van luisteren, vragen stellen en argumenteren. En de verbinding die ze legt met verschillende filosofen en hun denkwijze is heel verfrissend, want het geeft weer een ander perspectief dan de bekende managementgoeroes.”

Vera Simon Thomas, projectmanager en auteur, (voortgezet) onderwijs.

Inschrijven voor deze cursus

U kunt zich op de hieronder aangegeven data inschrijven voor de cursus. U kunt ons ook bellen of een bericht sturen. Tel: Marlou van Paridon: 06-46015715 Email: marlouvanparidon@hetsocratischgesprek.nl