Tot hoever gaat mijn verantwoordelijkheid voor het welzijn van mijn moeder?

De achtergrond van deze vraag is de veranderende relatie met je ouders in de loop van je leven. Als ouders ouder worden, worden ze in sommige opzichten afhankelijk van je. Maar maakt dat je dan ook verantwoordelijk voor hun welzijn? En in hoeverre? Casus. Tot hoever gaat mijn verantwoordelijkheid voor het welzijn van mijn moeder_