Tip voor oudejaarsavond

Oudejaarsavond is voor veel mensen een moment van reflectie. Hoe kijk je terug op afgelopen jaar? Wat waren de mooie en mindere momenten? En wat zijn je voornemens voor het jaar dat gaat komen? Graag delen we een tip voor een gezamenlijke socratische reflectie aan de oudjaarstafel. 

  1. Kies een thema van gesprek. Bijvoorbeeld liefde, vriendschap, gezondheid of geluk.
  2. Vraag iedereen aan tafel om na te denken over een eigen ervaring in het afgelopen jaar (een moment) die voor hem of haar sterk verbonden is met het thema. Vraag vervolgens aan iedereen om dit moment in drie zinnen op papier te zetten.  Bijvoorbeeld: het thema van gesprek is geluk. Vraag iedereen om de volgende zin verder af te   maken: ‘Dit jaar ervoer ik het grootste geluk op het moment dat…’
  3. Gooi de verschillende ervaringen in de hoge hoed/grabbelton en trek ze om de beurt. Laat mensen hun eigen ervaring toelichten. 
  4. Ga met elkaar na: wat zijn de verschillen en/of overeenkomsten tussen de perspectieven aan tafel? 
  5. Rond af door je af te vragen: Kunnen we met elkaar tot een definitie komen van wat geluk is? 

We wensen jullie een fijne avond met elkaar.

Scroll naar boven