Werken aan de socratische houding

Heb je voldoende karakter voor een socratisch gesprek?

Socrates bedreef ‘vroedvrouwkunde’, zoals hij zelf zei: ‘maieutiek’.

Hij vertelde niet wat hij wist, maar hielp mensen met de geboorte van hun eigen wijsheid.

Dat deed hij door vragen te stellen en een nieuwsgierige, niet-wetende houding aan te nemen.

Een socratisch gesprek voeren gaat als eerste om de juiste houding:

‘Niet adviseren of oplossen, maar doorvragen, onderzoeken en reflecteren’

Voor de juiste gesprekshouding word je zelfs aangesproken op je karakter.

Er is namelijk moed voor nodig:

‘Heb de moed om aan je eigen kennis te twijfelen.’

 

Als iemand jouw kennis in twijfel trekt is de eerste reactie vaak ‘verdedigen van je standpunt’.

Het vergt moed om de gehechtheid aan eigen inzichten tijdelijk los te laten.

Wat dat oplevert?

Als iedereen dat doet dan weet je samen meer en dient het beste inzicht zich vanzelf aan.

Oefen hiermee door wanneer iemand je kennis in twijfel trekt,

eerst even door te vragen naar wat hij of zij ervan weet.

Voor een socratisch gesprek is geen filosofische voorkennis vereist,

wel een nieuwsgierige, niet-verdedigende houding.

Scroll naar boven