Wat is een socratisch gesprek?

Een socratisch gesprek is een gemeenschappelijk gesprek waarin we onderzoeken wat we denken en waarom. De socratische gespreksbenadering houdt in dat gesprekspartners hun oordeel uitstellen en nauwkeurig luisteren naar elkaar. Ze verzanden daardoor niet in een uitwisseling van meningen, maar kunnen het gesprek verdiepen en gezamenlijk tot wijsheid komen.

Gespreksstructuur

Om te voorkomen dat het groepsgesprek een uitwisseling en verdediging van meningen wordt willen we het gesprek voeren aan de hand van een concrete voorbeeldsituatie die de deelnemers dwingt vragen te stellen, nauwkeurig te luisteren en te reflecteren op de uitspraken die gedaan worden. Een gespreksleider hanteert de volgende gespreksstructuur, die uitnodigt tot de onderzoekende houding:

Het gesprek bestaat in hoofdlijnen uit vijf stappen:

 • De vraag
 • Het concretiseren
 • Het verplaatsen
 • De argumentatie
 • De essentie.

Gespreksregels

De socratische methode heeft een aantal gespreksregels die ervoor zorgen dat er ruimte in het gesprek ontstaat. We noemen enkele regels:

 • Stel je oordeel uit
 • Vraag naar feiten
 • Luister nauwkeurig
 • Stel je empathie uit
 • Verdraag het niet – weten

Lees hier meer over de regels

Wat levert een socratisch gesprek op?

Een socratisch gesprek is een andere manier van met elkaar praten. De gespreksregels en -mechanismen zorgen ervoor:

 • Dat de natuurlijke neiging tot verdedigen van standpunten naar de achtergrond wordt gedrongen.
 • Dat deelnemers elkaar begrijpen omdat het gesprek concreet blijft.
 • Dat het spoor van het gesprek wordt vastgehouden, zodat verdieping ontstaat en een gezamenlijke essentie kan worden geformuleerd.
 • Dat er nauwkeurig wordt geluisterd naar elkaar en de deelnemers bereid zijn hun standpunten te heroverwegen.
 • Dat ‘nieuw denken’ ontstaat, omdat vastgeroeste meningen worden losgelaten.
 • Dat niemand een ander probeert te beïnvloeden, noch de deelnemers onder elkaar, noch de gespreksleider.
 • Dat de deelnemers – zonder dat dit een expliciet doel van gesprek hoeft te zijn – gaan reflecteren op hun eigen handelen en waarden.

Wanneer is een socratisch gesprek zinvol?

Een socratisch gesprek is niet altijd op z’n plaats. In een aantal gevallen is een socratisch gesprek de beste manier om je doel te bereiken:

 • Voor reflectie op de samenwerking, op fricties en pijnpunten.
 • Als je een verdiepend gesprek wilt voeren.
 • Voor het ontwarren van morele dilemma’s.
 • Ter verbetering van de verstandhouding in een team.
 • Als er grote (cultuur) verschillen tussen gesprekspartners zijn.
 • Voor de gezamenlijke ontwikkeling van een visie.
 • Voor het gezamenlijk formuleren van een essentie.
 • Voor het formuleren van de vraag achter de vraag.

Wanneer is een socratisch gesprek niet zinvol?

 • Als je een gesprek wilt winnen.
 • Als je advies wilt geven zonder inmenging van de ander.
 • Als snel handelen belangrijker is dan goed handelen.
 • Als je persoonlijke belangen hebt en die door wilt drukken.
 • Als een beslissing kan worden genomen op basis van vakkennis of regels, zonder dat er twijfel is over hoe daarmee om te gaan.

Socratische cursussen

Meester in de socratische gespreksvoering ben je als je de gespreksdeelnemers in de onderzoekende houding houdt zonder de flow van het gesprek te verstoren. Ons instituut, Het Socratisch Gesprek, biedt cursussen op verschillende niveaus om de socratische methode in je werkpraktijk te kunnen toepassen:

Literatuur

 • Socratisch gesprek voor Beginners, Marlou van Paridon, zie ISVW Uitgevers, Leusden, 2017.
 • Vrije ruimte,Jos Kessels, Erik Boers, Pieter Mostert, Vrije Ruimte, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2007.
 • Het socratisch gesprek, Delnoij, J. en van Dalen, W.,Damon, 2003.

Hedendaags gebruik van de socratische methode

In het socratisch gesprek zul je elementen terugvinden die in veel hedendaagse gespreks- en coachingsmethodieken zoals dialoogvoering maar ook NLP en Geweldloos Communiceren verweven zijn. De socratische methode is als het ware de oergrond waaruit hedendaagse communicatiemethodieken putten.

In het socratisch gesprek denken we echter niet dat we menselijke denkpatronen en attitudes zomaar kunnen veranderen. Misschien op lange termijn, maar dan door jarenlange toewijding, zoals Aristoteles dat bedoelde: ‘je leven lang schaven aan je gewoontes leidt uiteindelijk tot meesterschap’. Daar heb je lange adem en discipline voor nodig.

Het socratisch gesprek biedt in de tussentijd (totdat je attitude veranderd is) een oplossing voor beter communiceren. Het vraagt om openheid voor het perspectief van anderen, maar het vraagt ook om ‘dom toepassen’ van een paar regels, zodat je elkaar beter kunt verstaan.

Scroll naar boven