DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN:

In deze 2-daagse leer je je gesprekspartner socratisch benaderen. Socratisch vragenstellen gaat zowel om een gesprekstechniek als om gesprekshouding en zelfs een levenshouding. De nadruk binnen de cursus ligt op het leren voeren van een socratisch 1 op 1 gesprek, geschikt voor  collegiale gesprekken, coaching, interviews, beoordelingsgesprekken of therapeutische gesprekken. Als je een socratisch groepsgesprek zelfstandig wilt begeleiden, is de 3-daagse cursus socratisch gespreksleider meer geschikt voor je. Zie hiervoor de cursusagenda

 • In Huize Frankendael, het laatste buitenhuis van Amsterdam
 • Vooraf wordt een Inleiding tot De kunst van het vragenstellen toegezonden. Bestudering daarvan vraagt ca. 30 minuten.
 • Tijdens de cursusdagen ontvang je intensieve feedback op je wijze van luisteren, vragen stellen en argumenteren.
 • Je wordt gevraagd tussen de cursusdagen in 2 socratische gesprekken te voeren en daarvan op schrift verslag te doen aan de hand van een uitgereikte checklist. Je ontvangt daarop feedback van de cursusleider. De uitvoering van deze opdracht wordt meegewogen in de eindbeoordeling die al dan niet leidt tot het Basiscertificaat De kunst van het vragenstellen.
 • Tijdens de cursus wordt gewerkt met een door Het Socratisch Gesprek ontwikkelde Handleiding© en Checklist© waarmee je de stappen van het socratisch gesprek kunt volgen, oefeningen op schrift kunt stellen en eigen notities toevoegen.
 • Bij goed gevolg wordt je een Basiscertificaat De kunst van het vragenstellen uitgereikt.

GELEERDE VAARDIGHEDEN ZIJN ONDER MEER:

 • Rust inbouwen, oordeel uitstellen en niet invullen
 • Letterlijk en non-empathisch luisteren
 • Met argumenten aansluiten bij het verhaal van de ander
 • Concreet blijven, volg de ervaringen
 • Verplaatsen zonder te adviseren
 • Eigen meedenken terughouden, de ander de verantwoordelijkheid laten nemen
 • Op vruchtbare wijze doorvragen naar de fundamentele vraag
 • Ontwikkelen van een eigen manier van socratisch vragen stellen

Voor reservering van deze dag zie onderaan deze pagina.

PRAKTISCHE DETAILS VAN DEZE CURSUS:

Locatie: Huize Frankendael , Amsterdam. Makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en auto.
Dag 1:
 • De basisprincipes van de socratische gespreksbenadering.
 • De kunst van het luisteren en vragenstellen.
 • Intensieve feedback op uw wijze van luisteren, vragenstellen en formuleren.
 • We voeren enkele socratische gesprekken.
 • Tussentijdse opdracht: het voeren van enkele socratische tweegesprekken en verslag daarvan.
Dag 2:
 • De stappen van het socratisch gesprek.
 • Opnieuw intensieve feedback op uw wijze van vragenstellen en luisteren.
 • Verplaatsing, argumentatie en essentie.
 • Toepassing van de socratische benadering in uw eigen praktijk.
Groepsgrootte: Maximaal 8 personen
Certificaat: Bij goed gevolg ontvang je een Basiscertificaat De kunst van het vragen stellen.
Daartoe moeten de prestaties door de cursist tijdens de cursus ‘voldoende’ worden beoordeeld en 2 gespreksverslagen van socratische 1-op-1 gesprekken worden ingeleverd en voldoende bevonden.
Prijs: € 595,- per persoon, inclusief lunch, koffie en thee.

Vrijgesteld van BTW wegens CRKBO-registratie.

Voor wie: Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil bekwamen in het doorbreken van ingesleten gespreks- en denkpatronen zonder zelf oordelend of adviserend bezig te zijn. Geen filosofische voorkennis vereist.

 

Reserveren en informatie

Je kunt je hieronder aanmelden. Ook als je geen gebruik maakt van de mogelijkheid per IDEAL te betalen wordt je aanmelding geregistreerd. In alle gevallen ontvang je een bevestiging met materiaal ter voorbereiding op de cursus en een factuur. Je kunt ook eerst informatie aanvragen door rechtsonder te klikken op ‘Ik wil meer informatie’.

 

Cursus Aantal
10 februari en 24 maart 2022
Bekijk de algemene voorwaarden
Ik wil meer informatie