IMG_0075 Huize Frankendael, Amsterdam

 

 

DE CURSUS:

 

In deze 2-daagse leert u collega’s, cliënten of anderen socratisch benaderen. Socratisch vragenstellen gaat zowel om een gesprekstechniek als om gesprekshouding en zelfs een levenshouding. De nadruk binnen de cursus ligt op het leren voeren van een socratisch 1 op 1 gesprek, geschikt voor consultatie, coaching, interviews, beoordelingsgesprekken of persoonlijke gesprekken. Als u een socratisch groepsgesprek zelfstandig wilt begeleiden, is de 3-daagse cursus socratisch gespreksleider meer geschikt voor u. Zie hiervoor de cursusagenda

 

 • In Huize Frankendael, het laatste buitenhuis van Amsterdam
 • Vooraf wordt een Inleiding tot De kunst van het vragenstellen toegezonden. Bestudering daarvan vraagt ca. 30 minuten.
 • Tijdens de cursusdagen ontvangt u intensieve feedback op uw wijze van luisteren, vragenstellen en argumenteren.
 • U wordt gevraagd tussen de cursusdagen in 2 socratische gesprekken te voeren en daarvan op schrift verslag te doen aan de hand van een uitgereikte checklist. U ontvangt daarop feedback van de cursusleider. De uitvoering van deze opdracht wordt meegewogen in de eindbeoordeling die al dan niet leidt tot het Basiscertificaat De kunst van het vragenstellen.
 • Tijdens de cursus wordt gewerkt met een door Het Socratisch Gesprek ontwikkelde Handleiding© en Checklist© waarmee u de stappen van het socratisch gesprek kunt volgen, oefeningen op schrift kunt stellen en eigen notities toevoegen.
 • Bij goed gevolg wordt u een Basiscertificaat De kunst van het vragenstellen uitgereikt.

 

 

GELEERDE VAARDIGHEDEN ZIJN ONDER MEER:

 

 • Rust inbouwen, oordeel uitstellen en niet invullen
 • Letterlijk en non-empathisch luisteren
 • Met argumenten aansluiten bij het verhaal van de ander
 • Concreet blijven, volg de ervaringen
 • Verplaatsen zonder te adviseren
 • Eigen meedenken terughouden, de ander de verantwoordelijkheid laten nemen
 • Op vruchtbare wijze doorvragen naar de fundamentele vraag
 • Ontwikkelen van een eigen manier van socratisch vragen stellen

Voor reservering van deze dag zie onderaan deze pagina. Voor andere trainingsdata zie de cursusagenda.

 

 

PRAKTISCHE DETAILS VAN DEZE CURSUS:

 

Voor wie: Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil bekwamen in het doorbreken van ingesleten gespreks- en denkpatronen zonder zelf oordelend of adviserend bezig te zijn. Geen filosofische voorkennis vereist.
Programma:

Dag 1

 • De basisprincipes van de socratische gespreksbenadering
 • De kunst van het luisteren en vragenstellen
 • Intensieve feedback op uw wijze van luisteren, vragenstellen en formuleren.
 • We voeren enkele socratische gesprekken

Tussentijdse opdracht: het voeren van enkele socratische tweegesprekken en verslag daarvan

Dag 2

 • De stappen van het socratisch gesprek
 • Opnieuw intensieve feedback op uw wijze van vragenstellen en luisteren
 • Verplaatsing, argumentatie en essentie
 • Disciplines voor het gebruik van de socratische benadering in uw eigen praktijk11
 4 maart en 25 maart 2021, Huize Frankendael, Middenweg 72, Amsterdam

 

Prijs: € 595,- per persoon, inclusief lunch en consumpties. Vrijgesteld van BTW wegens CRKBO-registratie.
Groep: Maximaal 6 personen.
Certificering: Bij goed gevolg wordt een Basiscertificaat De kunst van het vragen stellen uitgereikt.

 

Reserveren en informatie

U kunt zich hieronder aanmelden. Ook als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid per IDEAL te betalen wordt uw aanmelding  geregistreerd. In alle gevallen ontvangt u een bevestiging met materiaal ter voorbereiding op de cursus en een factuur.  U kunt ook eerst informatie aanvragen door rechtsonder te klikken op ‘Ik wil meer informatie’.

 

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.