Cursus De kunst van het vragen stellen – 2 daagse gecertificeerd

In deze 2-daagse leert u uw gesprekken met collega’s, naasten of andere relaties socratisch te benaderen. Door uitstel van oordelen en feitelijk doorvragen leert u ruimte te geven aan uw gesprekspartner zonder echter confrontatie uit de weg te gaan. Zo voert u een gesprek waarin mét elkaar in plaats van tegen elkaar wordt gesproken en toch kritisch nagedacht. Socratisch vragenstellen gaat zowel om een gesprekstechniek als om een gesprekshouding en zelfs een levenshouding. De nadruk binnen deze cursus ligt op het leren voeren van een socratisch 1 op 1 gesprek, geschikt voor collegiaal gesprek, consultatie, coaching, therapeutisch gesprek, interview etc. Als u wilt leren een socratisch groepsgesprek te begeleiden, is de 3-daagse cursus socratisch gespreksleider meer geschikt voor u.

 

De geleerde vaardigheden zijn onder meer:

 • Rust inbouwen, oordeel uitstellen en niet invullen
 • Letterlijk en non-empathisch luisteren
 • Met argumenten aansluiten bij het verhaal van de ander
 • Concreet blijven, volg de ervaringen
 • Verplaatsen zonder te adviseren
 • Eigen meedenken terughouden, de ander de verantwoordelijkheid laten nemen
 • Op vruchtbare wijze doorvragen naar de fundamentele vraag
 • Ontwikkelen van een eigen manier van socratisch vragen stellen

 

U kunt zich inschrijven via de agenda.

 

Praktische details van de cursusdagen:

Locatie: Huize Frankendael , Amsterdam. Makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en auto.
Dag 1:
 • De basisprincipes van de socratische gespreksbenadering.
 • De kunst van het luisteren en vragenstellen.
 • Intensieve feedback op uw wijze van luisteren, vragenstellen en formuleren.
 • We voeren enkele socratische gesprekken.
 • Tussentijdse opdracht: het voeren van enkele socratische tweegesprekken en verslag daarvan.
Dag 2:
 • De stappen van het socratisch gesprek.
 • Opnieuw intensieve feedback op uw wijze van vragenstellen en luisteren.
 • Verplaatsing, argumentatie en essentie.
 • Toepassing van de socratische benadering in uw eigen praktijk.
Groepsgrootte: Maximaal 8 personen
Certificaat: Bij goed gevolg krijgt u een Basiscertificaat De kunst van het vragen stellen uitgereikt.
Daartoe moeten de prestaties door de cursist tijdens de cursus ‘voldoende’ worden beoordeeld en 2 gespreksverslagen van socratische 1-op-1 gesprekken worden ingeleverd en voldoende bevonden.
Prijs: € 595,- per persoon, inclusief lunch, koffie en thee.

Vrijgesteld van BTW wegens CRKBO-registratie.

Voor wie: Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil bekwamen in het doorbreken van ingesleten gespreks- en denkpatronen zonder zelf oordelend of adviserend bezig te zijn. Geen filosofische voorkennis vereist.

 

Inschrijving en nadere informatie:

U kunt zich op de hieronder aangegeven data inschrijven voor de cursus. U kunt ons ook bellen of een bericht sturen. Email: marlouvanparidon@hetsocratischgesprek.nl, Tel: 06-46015715.