Algemene voorwaarden

BETALINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

Na reservering van een cursus ontvangt u van ons een factuur voor het cursusbedrag. Betaling hiervan dient binnen twee weken te geschieden op rekening van Wereldbeeld BV, Het Socratisch gesprek. In overleg kan de betalingstermijn hiervan afwijken.

Een reservering is bindend zodra u van ons een bevestiging daarvan heeft ontvangen. Annulering kan binnen 14 dagen en alleen wanneer de eerste cursusdag van de de door u gereserveerde cursus twee weken of langer na de datum plaatsvindt waarop u annuleert. Vanaf 14 dagen na de datum waarop u gereserveerd heeft kan de cursus niet meer geannuleerd worden. Wel stellen wij u in de gelegenheid om – onder bepaalde voorwaarden – de cursus op een andere datum in te halen. Zie de voorwaarden hiervoor elders op deze pagina.

Een reservering geldt exclusief voor de data waarop u zich heeft ingeschreven. U kunt de cursusdatum wijzigen tot vier weken voorafgaande aan de eerste cursusdag. Als u daarna een wijziging wilt doorvoeren zijn de kosten daarvoor 25 % van het cursusbedrag. Vanaf twee weken voorafgaande aan de cursus kunt u geen wijziging meer doorvoeren en dient het volledige cursusbedrag te worden voldaan, ook als u niet deelneemt. In bijzondere gevallen kan ook bij afzegging op het laatste moment een alternatieve cursusdag voor u gevonden worden. In dit laatste geval moeten wij echter kosten in rekening brengen van 30 % van het cursusbedrag.

 

LEVERINGSVOORWAARDEN

De intensieve cursussen van Het Socratisch Gesprek zijn afgestemd op groepen van maximaal 10 personen. Het minimaal aantal deelnemers is 4 personen. Een cursus kan door Het Socratisch Gesprek worden afgelast als het aantal inschrijvingen onder de 4 personen blijft. Bij afgelasting ontvangt u daarvan uiterlijk 1 week voorafgaande aan de cursusdatum bericht. In overleg met u wordt u binnen een week na afgelasting ingeschreven voor dezelfde cursus op een andere datum, of mag u ervoor kiezen de cursus te annuleren.

COPYRIGHT

In de cursussen van Het Socratisch Gesprek worden HSG-Handleidingen©, HSG-Checklisten© en HSG-Draaiboeken© gebruikt die door Het Socratisch Gesprek speciaal voor deze intensieve en praktijkgerichte cursussen zijn ontwikkeld. Deze documenten mogen door cursisten uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld, te weten het leerdoel van de betreffende cursus en ter ondersteuning van de uitvoering van de socratische gesprekken door de cursist in de praktijk.

Deze documenten mogen niet met andere doeleinden openbaar gemaakt worden of in opleidingen en voordrachten worden gebruikt die door de cursist of derden worden gegeven.

VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers binnen de cursussen en opdrachten van Het Socratisch Gesprek wordt verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld door het instituut, haar medewerkers en haar docenten.

IN GEVAL VAN KLACHTEN

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Het Socratisch Gesprek kunt u dit ons hier laten weten.

U ontvangt binnen 2 dagen bericht dat de klacht in behandeling is genomen. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van de klacht ontvangt u onze inhoudelijke reactie. Mochten wij tussentijds constateren dat de afhandeling meer tijd in beslag neemt, dan stellen wij u daarvan op de hoogte, met vermelding van de periode die nodig zal zijn om uw klacht af te handelen.

Mocht de klachtenafhandeling niet naar tevredenheid zijn verlopen dan kunt u hierover in beroep gaan bij de Internationale School voor Wijsbegeerte, de ISVW in Leusden. In dit geval zal het oordeel van de ISVW t.a.v. afhandeling van uw klacht bindend zijn voor Het Socratisch Gesprek.

Eventuele consequenties van de uitspraak over de klacht zullen door ons binnen redelijke, of daarvoor bedongen en toegezegde termijn worden afgehandeld. Wij zullen u  direct informeren wanneer van de afgesproken termijn moet worden afgeweken en wat de nieuwe termijn is.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling daarvan zullen door ons worden geregistreerd en bewaard gedurende drie jaar.

 

Scroll naar boven