Onze cursussen zijn weer begonnen 

in Huize Frankendael,  

met inachtneming van de regels voor afstand en hygiëne. 

 

De sfeervolle locatie van Het Socratisch Gesprek, Huize Frankendael.

De lunch kan buiten.

 

 

 

Enkele cursusdata:

Zie voor andere data de volledige cursusagenda

Het socratisch gesprek is een gezamenlijk denkgesprek. Deelnemers stellen hun oordeel uit en leren luisteren en vragen stellen zodat van andermans perspectief wordt geleerd.  Het is tevens een doortastende methode waarbij opbouwende confrontatie niet uit de weg wordt gegaan. De gespreksbewegingen hebben als doel het denken te scherpen aan elkaar en ruimte te maken voor ieders wijsheid. Ons instituut leidt beginners en gevorderden op in de socratische gespreksbenadering.

Wilt u leren socratische denkgesprekken te begeleiden? In een serie van één-op-één online sessies leert u zich de basistechnieken maar vooral ook de socratische houding eigen maken. U krijgt feedback op uw manier van oordeelsvrij vragen stellen en de ander begeleiden bij zelfreflectie.

Serie van vijf sessies van een uur, persoonlijke training De kunst van het vragen stellen

Serie van vijf groepssessies van twee uur Socratische Gespreksbegeleiding, maximaal vier personen.

Voor vragen e-mail naar: marlouvanparidon@hetsocratischgesprek.nl

 

Wat leert u in onze gebruikelijke cursussen:

1. Kennismakingsdag socratisch gesprek 

Eens per maand bieden wij de 1-daagse Kennismakingsdag Socratisch Gesprek aan. Hierin gaat u direct oefenen met oordeel uitstellen, vragenstellen en argumenteren. Ook voeren we enkele volledige socratische gesprekken op die dag.

2. Cursus socratisch gespreksleider 

Wilt u zelf een socratisch groepsgesprek leren begeleiden dan kunt u  de 3 – daagse, gecertificeerde opleiding tot Socratisch Gespreksleider volgen. U leert de methode toepassen in je eigen praktijk. In deze 3-daagse komen ook de basisvaardigheden van het socratisch gesprek aan de orde.

3. Cursus De kunst van het vragen stellen

Hoe kom ik tot de essentie in een gesprek? De kunst van het vragen stellen leert u gericht vragen stellen en de ander tot denken aanzetten, zonder hem of haar te beïnvloeden of de verantwoordelijkheid over te nemen.  In deze 2-daagse komen daarnaast de basisvaardigheden van het socratisch gesprek aan de orde.  Klik hier voor De kunst van het vragenstellen.

 

Voor voorbeelden van incompany trainingen, lezingen, workshops of gespreksbegeleiding zie hieronder de meest recente projecten. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Marlou van Paridon.

 

Ervaringen van cursisten met Het Socratisch Gesprek:

Incompany workshops en trainingen

U kunt bij ons ook voor uw team, klas of collega’s een socratische training aanvragen, of  een socratisch gesprek in company laten begeleiden. Dat kan variëren van een middag kennismaken, tot een serie trainingen om de methode onder de knie te krijgen. Voor meer informatie stuur uw vraag aan Marlou van Paridon.

Gespreksbegeleiding op verzoek

Voorbeelden van recente projecten:

 • Training docenten Haagse Hogeschool in het kader van  burgerschapsonderwijs masterstudenten HRM.
 • Training/gespreksbegeleiding socratisch gesprek voor het bestuur van een groot pensioenfonds.
 • Begeleiding dilemmagesprekken tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur van een grote scholengemeenschap.
 • Opzet en begeleiding intern socratisch café voor ambtenaren van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord.
 • Training ethisch kompas, Nederlands Compliance Instituut
 • Training gesprekshouding, Centrale Ondernemingsraad van een multinational.
 • Socratische gesprekken voor adviesbureau OOG onderwijs en jeugd.
 • Socratische gesprekken tussen statushouders en inwoners in Den Bosch aan de hand van het agoromaodel van René Gude. Samenwerking met de ISVW en Weener XL.
 • Trainingen socratisch gesprek Gemeente Nijmegen en Gemeente Amsterdam.
 • Kennismaking met socratische vaardigheden in het onderwijs, The New School, HBO, Amsterdam.
 • Begeleiding socratisch gesprek over zorg tussen burgers, politici, ambtenaren en zorgprofessionals, Amsterdam West.
 • Training socratisch gesprek in de opleiding Bildung voor Schoolleiders, ISVW.
 • Begeleiding Moreel Beraad - engelstalig- voor Royal Cosun.
 • Seminar Google Amsterdam over de socratische houding van het niet-weten.
 

srpo_symbool_informeel_leren_rgb

Het Socratisch Gesprek is een CRKBO erkende instelling voor kort lopend beroepsonderwijs

Waarom zou u met uw team een socratisch dialoog voeren?

Een socratische dialoog is een gemeenschappelijk denkgesprek waarin we onderzoeken wat we denken en waarom. Niet alleen worden meningen en argumenten uitgewisseld, maar deze worden ook getoetst aan ieders eigen ervaren, denken en handelen. Zo ontstaat inzicht in de achterliggende prinicipes van waaruit  binnen een team of een organisatie wordt gehandeld en kunnen nieuwe, sturende essenties worden gevonden ten behoeve van de werkpraktijk, zowel op operationeel- als managementniveau. Zie bovenaan deze website een overzicht van recente projecten waarbij ik de socratische benadering heb ingezet. Informeer naar de mogelijkheden voor gespreksbegeleiding zowel op management- als directieniveau: info@hetsocratischgesprek.nl, of 06-46015715.

Meer denk- en gespreksvormen

Schermafbeelding 2014-09-23 om 10.34.36

SOCRATISCH DYNAMISCH ONDERZOEK. Een groepsgesprek waarbij ieder van de deelnemers tot zelfreflectie komt ten aanzien van een vastgesteld thema. Voorbeelden van thema's zijn: verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, zelfsturend vermogen. 6 tot 10 personen. Duur 1 1/2 uur afhankelijk van het aantal deelnemers.

ETHISCHE REFLECTIE. We starten met een interactieve oefening om de ethische vraag van de groep te formuleren. Daarna vindt reflectie plaats volgens de methodiek van het morele beraad. Duur 2 1/2 uur. 6 tot 12 personen.

FISHBOWL DIALOOG. Socratische dialoog voor een groep groter dan 12 personen. Een binnenkring van 8 personen wordt omgeven door een buitenkring. De socratische dialoog wordt gehouden in de binnenkring, waarbij de leden van de buitenkring een aantal malen kunnen interveniëren. Duur 2 1/2 uur. Tot ca. 80 personen.

STILTE GESPREK. Met een vraag of thema als uitgangspunt houdt een groep de stilte in acht. Volgens bepaalde tijds intervals neemt 1 persoon tegelijk het woord waarna opnieuw stilte in acht wordt genomen. Duur vanaf 45 minuten. 6 tot 20 personen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlou van Paridon, MA, 06-46015715, info@hetsocratischgesprek.nl.        

Training socratisch gespreksleider voor hoger management, docenten en consultants

Het socratisch gesprek helpt u:

 • de socratische benadering op natuurlijke wijze te integreren in uw praktijk
 • de dialoog in groepen te begeleiden op socratische wijze
 • de socratische houding van oordeelsvrij spreken, argumenteren en luisteren over te dragen
Bent u geïnteresseerd in:
 • een 1-daagse introductietraining socratisch gesprek
 • een 3-daagse training socratisch gespreksleider
U kunt mij bellen (tel mobiel: 06-46015715) of een bericht sturen. Email: info@hetsocratischgesprek.nl

Moreel beraad, wat en waarom?

Beraad

Een dilemma gesprek of moreel beraad helpt u ethische vragen die zich in uw werkpraktijk voordoen helder te krijgen en in teamverband te bespreken. U leert gebruikmaken van een ethisch stappenplan en leert uw mening en die van anderen oordeelsvrij te onderzoeken. Bent u geïnteresseerd in een ééndaagse cursus moreel? Zie de agenda in de rechterkolom voor de eerstvolgende cursusdag. U kunt mij ook bellen (tel mobiel: 06-46015715) of een bericht sturen. Email: info@hetsocratischgesprek.nl

Socratische dialoog voor meer openheid en begrip

Schermafbeelding 2015-02-23 om 16.02.50

Hier wordt de socratische dialoog gehanteerd wordt door De Maatschappij voor Nijverheid en Handel om het contact tussen vertegenwoordigers van de driehoek Overheid, Ondernemingen en Onderwijs te verstevigen.

QR Code Business Card