Huize Frankendael, cursuslocatie

Huize Frankendael, cursuslocatie

Onze cursussen zijn weer begonnen bij Huize Frankendael, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften.

Het socratisch gesprek is een gezamenlijk denkgesprek. Deelnemers stellen hun oordeel uit en leren luisteren en vragen stellen zodat van andermans perspectief wordt geleerd.  Het is tevens een doortastende methode waarbij opbouwende confrontatie niet uit de weg wordt gegaan. De gespreksbewegingen hebben als doel het denken te scherpen aan elkaar en ruimte te maken voor ieders wijsheid. Ons instituut leidt beginners en gevorderden op in de socratische gespreksbenadering. Voor vragen e-mail naar: marlouvanparidon@hetsocratischgesprek.nl

 

 

Wat leert u in onze gebruikelijke cursussen:

 

1. Kennismakingsdag socratisch gesprek 

Eens per maand bieden wij de 1-daagse Kennismakingsdag Socratisch Gesprek aan. Hierin gaat u direct oefenen met oordeel uitstellen, vragenstellen en argumenteren. Ook voeren we enkele volledige socratische gesprekken op die dag.

2. Cursus socratisch gespreksleider 

Wilt u zelf een socratisch groepsgesprek leren begeleiden dan kunt u  de 3 – daagse, gecertificeerde opleiding tot Socratisch Gespreksleider volgen. U leert de methode toepassen in je eigen praktijk. In deze 3-daagse komen ook de basisvaardigheden van het socratisch gesprek aan de orde.

3. Cursus De kunst van het vragen stellen

Hoe kom ik tot de essentie in een gesprek? De kunst van het vragen stellen leert u gericht vragen stellen en de ander tot denken aanzetten, zonder hem of haar te beïnvloeden of de verantwoordelijkheid over te nemen.  In deze 2-daagse komen daarnaast de basisvaardigheden van het socratisch gesprek aan de orde.  Klik hier voor De kunst van het vragenstellen.

 

Socrablog

Socrablog biedt maandelijks voorbeelden en gespreksverslagen uit de socratische praktijk. U kunt zich direct aanmelden voor de Socrablog

 

 

Incompany workshops en trainingen:

U kunt bij ons ook voor uw bestuur, commissie, of team een socratische training aanvragen, of ons vragen een socratisch gesprek in company te begeleiden. Voor meer informatie stuur uw vraag aan Marlou van Paridon.

 

 

 

Ervaringen van cursisten met Het Socratisch Gesprek:

srpo_symbool_informeel_leren_rgb

Het Socratisch Gesprek is een CRKBO erkende instelling voor kort lopend beroepsonderwijs

Gespreksbegeleiding op verzoek

Voorbeelden van recente projecten:

 • Training docenten Haagse Hogeschool in het kader van  burgerschapsonderwijs masterstudenten HRM.
 • Training/gespreksbegeleiding socratisch gesprek voor het bestuur van een groot pensioenfonds.
 • Begeleiding dilemmagesprekken tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur van een grote scholengemeenschap.
 • Opzet en begeleiding intern socratisch café voor ambtenaren van de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord.
 • Training ethisch kompas, Nederlands Compliance Instituut
 • Training gesprekshouding, Centrale Ondernemingsraad van een multinational.
 • Socratische gesprekken voor adviesbureau OOG onderwijs en jeugd.
 • Socratische gesprekken tussen statushouders en inwoners in Den Bosch aan de hand van het agoromaodel van René Gude. Samenwerking met de ISVW en Weener XL.
 • Trainingen socratisch gesprek Gemeente Nijmegen en Gemeente Amsterdam.
 • Kennismaking met socratische vaardigheden in het onderwijs, The New School, HBO, Amsterdam.
 • Begeleiding socratisch gesprek over zorg tussen burgers, politici, ambtenaren en zorgprofessionals, Amsterdam West.
 • Training socratisch gesprek in de opleiding Bildung voor Schoolleiders, ISVW.
 • Begeleiding Moreel Beraad - engelstalig- voor Royal Cosun.
 • Seminar Google Amsterdam over de socratische houding van het niet-weten.
 

Socratische dialoog voor meer openheid en begrip

Schermafbeelding 2015-02-23 om 16.02.50

Hier wordt de socratische dialoog gehanteerd wordt door De Maatschappij voor Nijverheid en Handel om het contact tussen vertegenwoordigers van de driehoek Overheid, Ondernemingen en Onderwijs te verstevigen.

QR Code Business Card