_DSC1699Interview in Goede Zaken:

Waarom het socratisch gesprek?

“We zouden een stuk minder langs elkaar heen praten als iedereen een socratische gesprekshouding zou hebben”, zegt praktisch filosofe Marlou van Paridon. Het socratisch gesprek is een denk- en gesprekstechniek met behulp waarvan mensen zich beter in elkaar kunnen verplaatsen. “Wie een socratisch gesprek voert stopt met praten vanuit aannames. Dat neemt veel gespreksruis en irritatie weg”.

 

Wat levert een socratisch gesprek op voor de bedrijfsvoering?

 

“Het zorgt voor duidelijkheid in de samenwerking. Mensen leren het af om voor een ander in te vullen wat hij of zij bedoelt. Je leert zodanig vragen stellen dat andermans perspectief je duidelijk wordt.”

 

Wanneer gebruik je het?

 

“Dagelijks. Dat kan in een vergadering of bij de koffieautomaat zijn. Bijvoorbeeld wanneer een ander met algemeenheden komt die wel heel goed klinken, maar waarmee de samenwerking niet gediend is. Of zodra je merkt dat mensen langs elkaar heen praten. Je leert het gesprek om te buigen tot een uitwisseling van feiten in plaats van meningen.”

 

Verschilt dat dan zoveel van andere gesprekstechnieken?

 

“Door de manier van vragen stellen zet je elkaar aan het denken op een andere manier dan gewoonlijk. Je komt ook met elkaar tot nieuw denken. De methode is daarom bijvoorbeeld ook heel geschikt voor gezamenlijke reflectie op sturende waarden van een organisatie. De filosoof Plato zei het zo:

 

“In een socratisch gesprek komt denken naar boven dat reeds in ieders ziel is genesteld, maar dat in de vluchtige dagelijkse praktijk zelden benut wordt.”

 

“Kan iedereen socratische vaardigheden leren?”

 

“Ja, maar het gaat niet van de ene op de andere dag. Mensen hebben nu eenmaal de neiging om steeds weer in het oude denk- en gesprekspatroon te vervallen. Het inslijten van de vaardigheden vergt herhaling en discipline. En om in teamverband te reflecteren kun je sowieso beter een socratisch gespreksleider inhuren.”

 

Zie verder www.goedezaken.nu

QR Code Business Card