Cursus De kunst van het vragenstellen - gecertificeerd

IMG_0075

Huize Frankendael, Amsterdam

DE CURSUS:

In deze 2-daagse leert u collega’s, cliënten of groepen socratisch benaderen. Socratisch vragenstellen gaat zowel om een gesprekstechniek als om gesprekshouding en zelfs een levenshouding. De nadruk binnen de cursus ligt op het leren voeren van een socratisch 1 op 1 gesprek, geschikt voor consultatie, coaching, interviews, beoordelingsgesprekken etc. Als u een volledig gestructureerd socratisch groepsgesprek zelfstandig wilt begeleiden, is de 3-daagse cursus socratisch gespreksleider meer geschikt voor u.

 • Op 29 oktober en 3 december  2019
 • Van 10.00 tot 16.30 uur
 • In Huize Frankendael, het laatste buitenhuis van Amsterdam
 • Vooraf wordt een Inleiding tot De kunst van het vragenstellen toegezonden. Bestudering daarvan vraagt ca. 30 minuten.
 • Tijdens de cursusdagen ontvangt u intensieve feedback op uw wijze van luisteren, vragenstellen en argumenteren.
 • U wordt gevraagd tussen de cursusdagen in 2 socratische gesprekken te voeren en daarvan op schrift verslag te doen aan de hand van een uitgereikte checklist. U ontvangt daarop feedback van de cursusleider. De uitvoering van deze opdracht wordt meegewogen in de eindbeoordeling die al dan niet leidt tot het Basiscertificaat De kunst van het vragenstellen.
 • Tijdens de cursus wordt gewerkt met een door Het Socratisch Gesprek ontwikkelde Handleiding© en Checklist© waarmee u de stappen van het socratisch gesprek kunt volgen, oefeningen op schrift kunt stellen en eigen notities toevoegen.
 • Bij goed gevolg wordt u een Basiscertificaat De kunst van het vragenstellen uitgereikt. Daartoe moeten de prestaties door de cursist tijdens de cursus 'voldoende' worden beoordeeld en 3 gespreksverslagen van socratische gesprekken worden ingeleverd en voldoende bevonden.
 • Zie onder 'bijzonderheden' hieronder de voorwaarden waaronder u in tweede instantie een De kunst van het vragenstellen kunt verkrijgen.

GELEERDE VAARDIGHEDEN ZIJN ONDER MEER:

 • Rust inbouwen, oordeel uitstellen en niet invullen
 • Letterlijk en non-empathisch luisteren
 • Met argumenten aansluiten bij het verhaal van de ander
 • Concreet blijven, volg de ervaringen
 • Verplaatsen zonder te adviseren
 • Eigen meedenken terughouden, de ander de verantwoordelijkheid laten nemen
 • Op vruchtbare wijze doorvragen naar de fundamentele vraag
 • Ontwikkelen van een eigen manier van socratisch vragen stellen

Voor reservering van deze dag zie onderaan deze pagina. Voor andere trainingsdata zie de cursusagenda.

PRAKTISCHE DETAILS VAN DEZE CURSUS:

Voor wie: Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil bekwamen in het doorbreken van ingesleten gespreks- en denkpatronen zonder zelf oordelend of adviserend bezig te zijn. Geen filosofische voorkennis vereist.
De indeling van de dagen: Dag 1

 • De basisprincipes van de socratische gespreksbenadering
 • De kunst van het luisteren en vragenstellen
 • Intensieve feedback op uw wijze van luisteren, vragenstellen en formuleren.
 • We voeren enkele socratische gesprekken

Tussentijdse opdracht: het voeren van enkele socratische tweegesprekken en verslag daarvan

Dag 2

 • De stappen van het socratisch gesprek
 • Opnieuw intensieve feedback op uw wijze van vragenstellen en luisteren
 • Verplaatsing, argumentatie en essentie
 • Disciplines voor het gebruik van de socratische benadering in uw eigen praktijk
Data en locatie: 29 oktober en woensdag 3 december 2019, Huize Frankendael, Middenweg 72, Amsterdam
Prijsindicatie: € 595,- per persoon, inclusief lunch en consumpties.

Vrijgesteld van BTW wegens CRKBO-registratie.

Groepsgrootte: maximaal 6 personen.
Bijzonderheden: Indien het Basiscertificaat Socratisch Gesprek 1 op 1 niet binnen de 2-daagse behaald wordt bestaat de kans voor cursisten om tot een half jaar na afronding van de 2-daagse alsnog aan te tonen dat het socratisch gesprek 1-op-1 wordt beheerst door het toezenden van gespreksverslagen van 3 socratische coachingsgesprekken op de voorgeschreven wijze. Ook kan één herhalingsdag worden gevolgd tegen gereduceerd tarief (1 dag voor 25 % van het tarief van de 2-daagse). De datum hiervan dient in overleg met de cursusleider te worden vastgesteld.

NB Het volgen van een herhalingsdag ontslaat de cursist niet van de toetsingseis om 3 verslagen van socratische coachingsgesprekken in te leveren.

Certificering: Bij goed gevolg wordt een Basiscertificaat De kunst van het vragen stellen uitgereikt.

Adres:

Huize Frankendael
Middenweg 72
1097 BS Amsterdam
nederland
Kaart en Routebeschrijving

Startdatum:
29 oktober 2019
Einddatum: 3 december 2019
Tijd: 10:00 - 16:30
Prijs:€ 595.00
 Dit cursusbedrag is inclusief lunch en consumpties. U ontvangt van ons een factuur voor deze reservering. Na bevestiging kunt u ervoor kiezen per IDEAL te betalen, of het bedrag op onze rekening over te maken.
Ik wil meer informatie

Ik meld me direct aan:

Personal Information

Algemene voorwaarden*

Bekijk de algemene voorwaarden

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso

QR Code Business Card