Wil je een socratisch gesprek voeren?

Het socratisch gesprek is een gezamenlijk denkgesprek. Het is een oordeelsvrije en doortastende gespreksmethode waarbij ruimte voor ieders wijsheid ontstaat. Ons instituut laat u op meerdere manieren kennismaken met de socratische gesprekstechniek en -houding: van introductiedagen tot een opleiding socratisch gesprekleider. Zie daarvoor onze cursusagenda. Voor voorbeelden van incompany trainingen, lezingen, workshops of gespreksbegeleiding zie hieronder de meest recente projecten. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Marlou van Paridon.

Huize Frankendael, trainingslocatie van Het Socratisch Gesprek

In de snelheid van de dagelijkse omgang praten we vaak langs elkaar heen. De socratische benadering leert rust inbouwen en helpt iedereen gebruik te maken van zijn eigen wijsheid. Deelnemers leren goed te luisteren, dóór te vragen en te argumenteren.

Het socratisch gesprek is erop gericht de praktijk van samen werken en samen leven te verbeteren. Het is geen discussie waarin wij onze mening verdedigen, maar een gezamenlijk onderzoek waarin we onze ideeën scherpen aan die van anderen. Zo komen gesprekspartners tot nieuwe inzichten over hun handelen en hun gedrag. Daardoor wordt tevens de mogelijkheid gecreëerd om een gemeenschappelijke visie te creëren.

Gespreksregels die helpen dit te realiseren zijn bijvoorbeeld: géén aannames te hebben en het eigen oordeel uit te stellen; zélf te denken en je niet te baseren op wat je hebt gehoord of gelezen én oprechte nieuwsgierigheid naar wat je gesprekspartner te zeggen heeft.

 

Onze cursussen:

 

Eens per maand bieden wij op vrijdag de 1-daagse cursus Basisvaardigheden Socratisch Gesprek aan. Hierin gaat u direct oefenen met oordeel uitstellen, vragenstellen en argumenteren. Ook voeren we enkele volledige socratische gesprekken op die dag.

Wilt u zelf een socratisch gesprek leren begeleiden dan kunt u  de 3 – daagse, gecertificeerde opleiding tot Socratisch Gespreksleider volgen. U leert de methode toepassen in uw eigen praktijk.

Wie de methode in een 1 op 1 gesprek met collega’s of cliënten wil toepassen kan de 2-daagse, gecertificeerde opleiding Socratisch Gesprek 1 op 1 volgen.

De oude keuken van Huize Frankendael

Al onze trainingen worden gehouden in Huize Frankendael in Amsterdam, sfeervol, kleinschalig en goed verzorgd. Huize Frankendael is gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en de auto.

Voor meer informatie over de cursussen zie onze cursusagenda met uitgebreide cursusbeschrijvingen en mogelijkheid tot informatie aanvraag of reservering.

 

 

Ervaringen van cursisten met Het Socratisch Gesprek:

“De cursus socratische basisvaardigheden helpt je een begin te maken met een andere gesprekshouding. Je wordt je meer bewust van je impliciete oordelen en eigen interpretaties. Lekker achterover leunen lukt niet. Marlou geeft voortdurend feedback over je manier van luisteren, vragen stellen en argumenteren. En de verbinding die ze legt met verschillende filosofen en hun denkwijze is heel verfrissend, want het geeft weer een ander perspectief dan de bekende managementgoeroes.”

Vera Simon Thomas, projectmanager en auteur, (voortgezet) onderwijs.

“Ik wil mezelf trainen in een andere manier van luisteren en denken. Deze techniek (die zeker geen truc is) helpt me daarbij. Het uitstellen van oordeel en empathie werkt om tot andere inzichten te komen. Ik ben elke keer weer geraakt door de mooie opbrengsten van een Socratisch gesprek. Écht luisteren en diep denken loont.”

Martine Cornet,  curses Socratisch Gespreksleider, Agile coach, scrum master, IT business analyst.

Incompany workshops en trainingen

U kunt bij ons ook voor uw team, klas of collega’s een socratische training aanvragen, of  een socratisch gesprek in company laten begeleiden. Dat kan variëren van een middag kennismaken, tot een serie trainingen om de methode onder de knie te krijgen. Voor meer informatie stuur uw vraag aan Marlou van Paridon.

Recente projecten van Het Socratisch Gesprek

Voorbeelden van recente projecte

 
 • Training ethisch kompas Nederlands Compliance Instituut
 • Training gesprekshouding, Centrale Ondernemingsraad van een multinational.
 • Workshops socratisch gesprek voor adviesbureau OOG onderwijs en jeugd
 • Socratische gesprekken tussen statushouders en inwoners in Den Bosch aan de hand van het agoromaodel van René Gude. Samenwerking met de ISVW en Weener XL.
 • Trainingen socratisch gesprek Gemeente Nijmegen en Gemeente Amsterdam.
 • Kennismaking met socratische vaardigheden in het onderwijs, The New School, HBO, Amsterdam.
 • Begeleiding socratisch gesprek over zorg tussen burgers, politici, ambtenaren en zorgprofessionals, Amsterdam West.
 • Training socratisch gesprek in de opleiding Bildung voor Schoolleiders, ISVW.
 • Begeleiding Moreel Beraad - engelstalig- voor Royal Cosun.
 • Seminar Google Amsterdam over de socratische houding van het niet-weten.
 

srpo_symbool_informeel_leren_rgb

Het Socratisch Gesprek is een CRKBO erkende instelling voor kort lopend beroepsonderwijs

Waarom zou u met uw team een socratisch dialoog voeren?

Een socratische dialoog is een gemeenschappelijk denkgesprek waarin we onderzoeken wat we denken en waarom. Niet alleen worden meningen en argumenten uitgewisseld, maar deze worden ook getoetst aan ieders eigen ervaren, denken en handelen. Zo ontstaat inzicht in de achterliggende prinicipes van waaruit  binnen een team of een organisatie wordt gehandeld en kunnen nieuwe, sturende essenties worden gevonden ten behoeve van de werkpraktijk, zowel op operationeel- als managementniveau. Zie bovenaan deze website een overzicht van recente projecten waarbij ik de socratische benadering heb ingezet. Informeer naar de mogelijkheden voor gespreksbegeleiding zowel op management- als directieniveau: info@hetsocratischgesprek.nl, of 06-46015715.

Meer denk- en gespreksvormen

Schermafbeelding 2014-09-23 om 10.34.36

SOCRATISCH DYNAMISCH ONDERZOEK. Een groepsgesprek waarbij ieder van de deelnemers tot zelfreflectie komt ten aanzien van een vastgesteld thema. Voorbeelden van thema's zijn: verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, zelfsturend vermogen. 6 tot 10 personen. Duur 1 1/2 uur afhankelijk van het aantal deelnemers.

ETHISCHE REFLECTIE. We starten met een interactieve oefening om de ethische vraag van de groep te formuleren. Daarna vindt reflectie plaats volgens de methodiek van het morele beraad. Duur 2 1/2 uur. 6 tot 12 personen.

FISHBOWL DIALOOG. Socratische dialoog voor een groep groter dan 12 personen. Een binnenkring van 8 personen wordt omgeven door een buitenkring. De socratische dialoog wordt gehouden in de binnenkring, waarbij de leden van de buitenkring een aantal malen kunnen interveniëren. Duur 2 1/2 uur. Tot ca. 80 personen.

STILTE GESPREK. Met een vraag of thema als uitgangspunt houdt een groep de stilte in acht. Volgens bepaalde tijds intervals neemt 1 persoon tegelijk het woord waarna opnieuw stilte in acht wordt genomen. Duur vanaf 45 minuten. 6 tot 20 personen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlou van Paridon, MA, 06-46015715, info@hetsocratischgesprek.nl.        

Training socratisch gespreksleider voor hoger management, docenten en consultants

Het socratisch gesprek helpt u:

 • de socratische benadering op natuurlijke wijze te integreren in uw praktijk
 • de dialoog in groepen te begeleiden op socratische wijze
 • de socratische houding van oordeelsvrij spreken, argumenteren en luisteren over te dragen
Bent u geïnteresseerd in:
 • een 1-daagse introductietraining socratisch gesprek
 • een 3-daagse training socratisch gespreksleider
U kunt mij bellen (tel mobiel: 06-46015715) of een bericht sturen. Email: info@hetsocratischgesprek.nl

Moreel beraad, wat en waarom?

Beraad

Een dilemma gesprek of moreel beraad helpt u ethische vragen die zich in uw werkpraktijk voordoen helder te krijgen en in teamverband te bespreken. U leert gebruikmaken van een ethisch stappenplan en leert uw mening en die van anderen oordeelsvrij te onderzoeken. Bent u geïnteresseerd in een ééndaagse cursus moreel? Zie de agenda in de rechterkolom voor de eerstvolgende cursusdag. U kunt mij ook bellen (tel mobiel: 06-46015715) of een bericht sturen. Email: info@hetsocratischgesprek.nl

Socratische dialoog voor meer openheid en begrip

Schermafbeelding 2015-02-23 om 16.02.50

Hier wordt de socratische dialoog gehanteerd wordt door De Maatschappij voor Nijverheid en Handel om het contact tussen vertegenwoordigers van de driehoek Overheid, Ondernemingen en Onderwijs te verstevigen.

QR Code Business Card