Socratische vraag van vandaag:

"Kun je jezelf overtreffen?"

Een socratische vraag is een fundamentele vraag waarop het antwoord alleen kan worden gevonden in een gezamenlijk denkgesprek. (edit)

Welkom! Recente projecten van Het Socratisch Gesprek

Wagenmenner.close
  • Socratische training voor het Nederlands Compliance Instituut, Capelle a/d IJssel
  • Begeleiding socratisch gesprek over zorg tussen burgers, politici, ambtenaren en zorgprofessionals.
  • Training socratisch gesprek bij polarisering en radicalisering voor docenten van Lek&Linge, school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs in Culemborg
  • Training socratisch gesprek ambtenaren Gemeente Amsterdam
  • Training moreel beraad Compliance officers Rabo Bank Nederland
  • Training socratisch gesprek als onderdeel van de opleiding Bildung voor Schoolleiders, ISVW
  • Begeleiding Moreel Beraad - engelstalig- voor internationaal managementteam Royal Cosun.
  • Training socratische dialoog in het kader van bildung en radicalisering voor docenten Hogeschool Utrecht.
  • Socratische dialoog tussen Nederlanders en vluchtelingen
  • Seminar Google Amsterdam over de socratische houding van het niet-weten.
  (edit)

srpo_symbool_informeel_leren_rgb

Het Socratisch Gesprek is een CRKBO erkende instelling voor kort lopend beroepsonderwijs

(edit)

Hoe kunnen socratische vaardigheden u helpen?

kantoormaatjesSommige mensen hebben snel hun mening paraat. Die mening kan volkomen valide zijn, maar hóeft niet altijd ergens op gebaseerd te zijn. Hoe krijgt u anderen zover dat ze zelf nadenken over wat ze zeggen? Het socratisch gesprek is een denk- en gesprekstechniek die voorkomt dat mensen vanuit aannames praten en die aanzet tot de dialoog: eerst vragen stellen en dan pas een oordeel vormen. U leert zelf te denken, kritisch vragen stellen, oordeelsvrij luisteren en helder argumenteren.  Abonneer u hier gratis op de maandelijks SOCRABLOG met voorbeelden en tips uit de socratische gesprekspraktijk. (edit)

Een gelukt leven volgens René Gude

agoramodelNieuwe filosofische beroepsopleiding! Het agoramodel, waartoe wijlen Denker des Vaderlands en voormalig ISVW-directeur René Gude de eerste aanzet gaf, helpt greep te krijgen op jezelf en de wereld om je heen. Het agoramodel is bedoeld om je te oriënteren in een snel veranderende wereld en om ingewikkelde persoonlijke en maatschappelijke problemen goed in kaart te brengen. Ik ben een van de docenten, naast andere filosofen en journalisten. Zie https://isvw.nl/activiteit/werken-met-het-agoramodel/ (edit)

Reacties van cliënten

OVER DE CURSUS SOCRATISCHE BASISVAARDIGHEDEN:
 
Hennie Komduur, Opleidingsdirecteur van een Hogeschool:

"Ik heb nut van de socratische vaardigheden in mijn dagelijkse contacten en groepsoverleg. Uitstellen van oordeel en de goede vragen stellen maakt heel veel verschil. Na de socratische training heb ik het moreel beraad bij Marlou gevolgd".

 
Evelien van Everdingen, Directeur van een uitvoeringsorganisatie voor beleidsopgaven:

"Ik heb bij Het Socratisch Gesprek een topdag gehad. Veel geleerd en leuke mensen ontmoet. Marlou bedankt voor de ontspannen en inspirerende wijze waarop je ons wegwijs hebt gemaakt in socratische gesprekstechnieken".

OVER DE OPLEIDING TOT SOCRATISCH GESPREKSLEIDER:
 
Peter Ronner, Bestuurder Onderwijs:   "Een socratisch gesprek leiden vanuit de structuur naar de beweging van de deelnemers; Marlou helpt je de essentie vast te houden door ruimte te geven en niet los te laten!"
OVER DE CURSUS MOREEL BERAAD:
Docent Moreel Beraad Hogeschool van Amsterdam:

"Ik doceer zelf het moreel beraad aan aankomende docenten. Ik heb van Marlou geleerd hoe je ervoor zorgt dat het gesprek over waarden en normen niet afstandelijk blijft maar een genuanceerde reflectie wordt die iedereen aan het hart gaat."

  (edit)

Waarom zou u met uw team een socratisch dialoog voeren?

Een socratische dialoog is een gemeenschappelijk denkgesprek waarin we onderzoeken wat we denken en waarom. Niet alleen worden meningen en argumenten uitgewisseld, maar deze worden ook getoetst aan ieders eigen ervaren, denken en handelen. Zo ontstaat inzicht in de achterliggende prinicipes van waaruit  binnen een team of een organisatie wordt gehandeld en kunnen nieuwe, sturende essenties worden gevonden ten behoeve van de werkpraktijk, zowel op operationeel- als managementniveau. Zie bovenaan deze website een overzicht van recente projecten waarbij ik de socratische benadering heb ingezet. Informeer naar de mogelijkheden voor gespreksbegeleiding zowel op management- als directieniveau: info@hetsocratischgesprek.nl, of 06-46015715. (edit)

Meer denk- en gespreksvormen

Schermafbeelding 2014-09-23 om 10.34.36

SOCRATISCH DYNAMISCH ONDERZOEK. Een groepsgesprek waarbij ieder van de deelnemers tot zelfreflectie komt ten aanzien van een vastgesteld thema. Voorbeelden van thema's zijn: verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, zelfsturend vermogen. 6 tot 10 personen. Duur 1 1/2 uur afhankelijk van het aantal deelnemers.

ETHISCHE REFLECTIE. We starten met een interactieve oefening om de ethische vraag van de groep te formuleren. Daarna vindt reflectie plaats volgens de methodiek van het morele beraad. Duur 2 1/2 uur. 6 tot 12 personen.

FISHBOWL DIALOOG. Socratische dialoog voor een groep groter dan 12 personen. Een binnenkring van 8 personen wordt omgeven door een buitenkring. De socratische dialoog wordt gehouden in de binnenkring, waarbij de leden van de buitenkring een aantal malen kunnen interveniëren. Duur 2 1/2 uur. Tot ca. 80 personen.

STILTE GESPREK. Met een vraag of thema als uitgangspunt houdt een groep de stilte in acht. Volgens bepaalde tijds intervals neemt 1 persoon tegelijk het woord waarna opnieuw stilte in acht wordt genomen. Duur vanaf 45 minuten. 6 tot 20 personen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlou van Paridon, MA, 06-46015715, info@hetsocratischgesprek.nl.         (edit)
QR Code Business Card